Các bài viết với từ khóa: "mẫu thượng ngàn"

  • Đền Bà Chúa Thượng Ngàn trên độ cao 1.500 m

    Đền Bà Chúa Thượng Ngàn (hay còn gọi là Lĩnh Chúa Linh Từ hay Mẫu Thượng Ngàn hoặc Lâm Cung Thánh Mẫu) trên đỉnh Bà Nà là một trong những đền thờ giành cho ba vị mẫu được thờ theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, chủ yếu ở…

    Xem chi tiết»