Các bài viết với từ khóa: "ngai thờ gỗ"

  • Ý nghĩa của ngai thờ gia tiên

    Ngai thờ thường được đặt trên bàn thờ gia tiên, vậy ngai thờ hay ỷ thờ có ý nghĩa như thế nào? Người ta mua ngai thờ gia tiên để làm gì? Ngai thờ có nơi gọi là ỷ thờ. Ngai được chạm khắc tinh tế hình rồng phượng, chữ thọ, hay…

    Xem chi tiết»