Các bài viết với từ khóa: "Tết"

  • Bàn thờ gia tiên trong Tết của người Việt

    Trong văn hóa của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, hầu hết trong mỗi gia đình đều có một bàn thờ là bàn thờ thần linh và tổ tiên. Ngay trong kiến trúc hiện đại cũng luôn có một không gian hợp lý cho bàn thờ,…

    Xem chi tiết»